İskelet-Mum-Modelasyon Bölümü

İskelet planlaması iskelet bölüm şefi tarafından uygulanmaktadır. (Hekimin herhangi bir planlama tercihi yok ise) genelde üst çene kelebek, alt çene lingual bar yapılmaktadır.

İskelet-Mum-Modelasyon Bölümü